Душан Захаријевић (1992)


Корак у страну – сурови крах
Ехо без бола – угушен страх
Излет из свести – немогућ дах
Даљине у бићу – мисли прах

Мој је крај ширина бескрајна

Корак у страну је сурови крах
Ехо без бола угушен страх
Излет из свести ко немогућ дах
Даљине што дробе нам мисли у прах

Сурови одсјај кроз пригушен зрак
Речи ту остају покорен знак
Бљесак се јави ко умрли траг
Нечег што живи изван нас