Осим што, свесрдно, стремимо ка томе да створимо портал ка другим часописима, порталима и издавачима, намерни смо и да дамо свој прилог својеврсном антологичарском подухвату, у виду објављивања ауторске поезије, прозе и критике.

Циљ наш јесте да предочимо читалачкој публици стваралаштво оних књижевника – канонских, савремених и јоште неафирмисаних у потпуности – за чије дело сматрамо и својом уређивачком политиком јамчимо да јесте оно најплодоносније из наше прошлости и садашњости, а које је и клица за будућност нашег културног живота, водиља и знак поред пута.

Из нашег искуства, очевидно је да, пре свега, млади ствараоци некада имају недоумице око одређивања традицијске, односно, поетичке линије на коју осећају да се њихово стваралачко биће надовезује, те с тим у вези и желимо да пружимо свој допринос ширењу њихових видика, упознавању својих претходника и савременика, како би били свесни одговорности и самог значаја стваралачког чина.

Парафразирамо ли (и за нијансу изменимо) Гетеа – човек који не ствара са свешћу о својој прошлости која траје три хиљаде година, он ствара од данас до сутра.

Шаљите нам своје поетске и есејистичке радове на: urednistvo.poenta@gmail.com

Уредништво Поенте