Владан Десница (1905-1967)

Тако сам свико на патњу
да јој већ добро познам
законе, мјере и ћуд.
Знам како се рађа,
знам како ниче тупи ледац бола
у дну претученог меса;
знам је кад кликтава лијеће
црна преклана птица
и крилом скршено бије
о стијенке своје тјескобе;
или кад, клонула, пуста,
удара челом
о хладни праг безнађа.

Тако сам свико на патњу
да јој већ добро познам
сваку бору на лицу
и сваки топли пријевој
у наборима скута.