Милан Ненадић (1947)

Древна суза кретаће се над главама.
Јецај тихо, луди смерно, ћути.
Нешто ће се, из дубине, откинути
И пловити, кад те није, у душама.

Људска стаза добрим смером уништења.
Гробна барка не разуме кога не сме
Да пренесе. Дрхтуримо – али песме! –
Наша болна, узалудна откровења!

Плови тихо, и смеши се. Умри бодар.
Над главама кретаће се облак бео.
Нека ниси, нек те нема. Свемир цео
Плови с тобом, с тобом плови општи одар.