Станислав Винавер (1891-1955)

Mehr Lich!…
Goethe

О, људи, људи у огњеном сплету,
О људи, у огњеном сплету људи
Бесом и буном загрмте по свету

Нек бунт црвени из сна млака буди,
Нек из сна буди бунт црвени, млака,
На отпор вреле челичите груди.

Победе нема, сред тријумфа лака
Земљом затресте том, што вечно тачно
По рачуницама окреће се ђака.

Новог и новог на тле ово плачно
Новог и новог на тле плачно ово
И дајте зрачног на тле ово мрачно,
И све раскујмо што је Господ сков’о.