Милош Зубац (1976)

У мом недавном сну, отац има
један број
на који може да позове Мирослава
Антића.
Он се одазива на позив у предратном
Мостару, у хотелу “Ружа” кроз који
промиче мали поток.
Иако је и у том сну одавно мртав,
Антић се на овај број увек јавља.
Отац га понекад зове и прича с њим.
Мирослав би стално некуд да крене,
а мој стари му уз осмех говори –
седи ту, где ћеш тако пијан.
Кажем оцу: остави ми тај број, када
умреш да могу понекад позвати
Антића. Да не буде усамљен.
Стари благо одговара – хоћу.