Милан Громовић (1988)

Авиона
колико и дана
марта
кеца са три деветке
среде
24
ноћ.
 
Авиони
прозиђују звуком
ишту мрак
туђни
туђени.
 
Траже све
не дарују
сеју
смрт
не своју
ти бели комбајни
градоносци.
 
Над небом
шупље пахуље
вреле спадају
шлајфују у грлу
теснацом кости
корења.
 
Туш челични
добро знан
подсећа крај
на трај
летећег гвожђа.
 
Са њим
умире патетика
рађајући
смрт по смрт
уредно
редом
као слова
Прећутаникове азбуке.
 
Као мост
мостове
Дунав
Дунаве
Neoplanta
винограде.