Душан Захаријевић (1992)

Отворена сам рана језика
Ћутим
(Говорим)
И чекам да зарастем
(Да никад не зарастем)

Посадио сам живот
Цветање
Бице процват смрти

Посета: 30