Pusti me 
da nađem mir
među zidovima
sopstvene ludosti.
 
Pusti me
da nađem smisao
među rubrikama haosa
u glavi.
 
Pusti me
da razmišljam naglas.
Raspetljavam istinu
do srži.
 
Pusti me
da se izgubim
u maštanjima,
kako bih naučila
opet da volim.
 
Samo me pusti
da lutam
po obroncima podsvesti i svesti.
Da plivam
u potocima zaboravljenih želja.
 
Vratiću se srećna.
Pronađena.
Izgrađena.
Poseta: 66