Нема апетита.

Његова жена записује,
док он полако диктира своју
књигу – тестамент, не знајући

коме све оставља
своје песме.

(Илустровала: Катарина Баћевић)

Посета: 79