Не знам написати песму
Налик на моје идоле
Не знам покренути сопствене мисли
И преточити их у текућину боје смрти
Тело нешто боли
Жели да ме истисне
Овакву несавршену, искрену
Неправдом рањену
Нема мојих људи
Однела их смрт
Нема моје куће
Однела је вода
Нема моје земље
Узела је држава
У овом граду где сам се родила
Нема ничег мог
У овом граду где сам расла
Само се мржња не мења
У овом граду где старим
Само бабе и деде
Друштво унуци праве

Посета: 177