Господе,
Видела сам Бога
У жару пећи коју
Сам ложила
Цепаница стабла убола ме
У руку
Тада сам крикнула

Крик је пратио смех
А смех тишина
Мојој души нису долетели
Архангели и ангели

Господе,
Видела сам себе
У ватри која умире
Видела сам своје
очи,
Пољубила сам своје
усне
Ваљда због тога није пекла
Кожа прислоњена
Уз врели скелет скерлетног

Господе,
Згасле су речи а Бог
Сишао није
Да се помоли за мене
Зато овај псалам
Пишем себи

Господе,
Господе,
Господе
Зар морам ватру у руку
гурнути
За те’?
Због те’
овај папир гори!