ветрови векова
хире у нама
хромима.
зрење је с радошћу свенуло
нетрагом нестало.
јалов јаук се орио,
ближи се коначни habitus
и божји план
одвија се од почетка.