Хибрис на мене!
О вали пали и стали на камен;
Ухватим муњу и гледам у море!
Очи су црвене.
Греси стали на стени зборе;
„Бесмртност те чека
у промашеној шанси.
Заустави точак црвеног ока и падни.“
У море?
У душу срамотног века?
Богови се виде у нијанси;
И зато знам да нисам последњи
Кога су прогутале песме.