Hibris na mene!
O vali pali i stali na kamen;
Uhvatim munju i gledam u more!
Oči su crvene.
Gresi stali na steni zbore;
„Besmrtnost te čeka
u promašenoj šansi.
Zaustavi točak crvenog oka i padni.“
U more?
U dušu sramotnog veka?
Bogovi se vide u nijansi;
I zato znam da nisam poslednji
Koga su progutale pesme.

Poseta: 54